• 02 NOV 14
  Kosten en vergoeding implantaten

  Kosten en vergoeding implantaten

  De kosten van implantaten en de vergoeding door zorgverzekeraars zijn belangrijk bij de keuze van implantaten. Er is vaak veel onduidelijkheid wat er wel en wat er niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. En wat er nu wel belastingaftrekbaar is en wat niet.

  Een implantaat is een duurzame constructie, net als een natuurlijke wortel. Ze vereisen net zoveel onderhoud als een natuurlijke tand met wortel of kroon met wortel. Het risico dat een kroon afbreekt of loslaat is bij een implantaat hetzelfde als bij een kroon op een wortel.

   

  Investering in het gebit

  Duurzame oplossing. Een implantaat kan een levenlang meegaan, mits het goed onderhouden wordt. De kosten die u aan uw gebit zonder implantaten heeft, kunnen enorm oplopen door alle behandelingen en het onderhoud. Implantaten zijn een duurzame oplossing, die in het begin hogere kosten met zich meebrengt, maar op lange termijn een goede investering blijkt te zijn.

  Onderhoud van implantaten is belangrijk. Net zoals met het natuurlijke gebit zijn ook de protheses op implantaten gevoelig voor slijtage. Daarom behoren ze goed onderhouden te worden. Dit dient u zelf te doen, maar ook onderhoud door de tandarts implantoloog is van belang. De tandarts kijkt tijdens de half jaarlijkse controles naar de implantaten. De mondhygiëniste kan u helpen bij het onderhoud van de implantaat en uw gebit.

   

  Vraag het aan onze implantoloog

  In een voorbereidend gesprek komt de noodzaak van de behandeling, de mogelijke oplossing en ook de vergoeding van uw verzekering zeker aan de orde. Aarzel niet en maak een afspraak voor een uitgebreid consult en informatie.

   

  De kosten van een kroon op implantaat

  De kosten van een kroon op een implantaat bedragen tussen 1900 en 2500 euro. Het is moeilijk om nauwkeurige tarieven te noemen. De kosten hangen af van:

  • Kwaliteit en volume van het kaakbot
  • Het type implantaat dat wordt gebruikt
  • Het type opzetstuk (“abutment”)
  • Het type kroon

   

  Een kroon op een implantaat is niet opgenomen in de basisverzekering. Het is mogelijk dat een deel wordt vergoed door uw aanvullende verzekering.

   

  De kosten van een klikgebit

  De kosten van een klikgebit variëren sterk per patiënt. De kosten hangen af van het botvolume van de onderkaak en bovenkaak, het aantal implantaten en of er nog tanden over zijn. Het is daarom ook erg moeilijk om nauwkeurige tarieven te noemen.

  Als voorbeeld: een overkapping prothese op twee implantaten in de onderkaak met nieuwe bovenprothese (in een niet verzekerde situatie) kost 4000 tot 4300 euro.

  Klikgebit bij KC-Flevoland

   

  Vergoeding klikgebit door zorgverzekeraars

  Uitgebreide tandartsverzekering. Als u nog geen kunstgebit heeft worden implantaten doorgaans alleen gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar als u een uitgebreide tandartsverzekering heeft afgesloten. Vaak moet vooraf toestemming door u worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar, nadat een begroting voor de behandeling is verstrekt en een behandelplan is opgemaakt.

  Basisverzekering. Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U betaalt uitsluitend een eigen bijdrage. Dit geldt voor iedereen, ook wanneer u geen extra tandartsverzekering heeft afgesloten. Kosten van consult en röntgenfoto’s worden vergoed als u tandeloos bent.

   

  Voorwaarden voor vergoeding zorgverzekeraars

  Er zijn wel voorwaarden verbonden aan vergoeding van een klikgebit door zorgverzekeraars:

  • U moet geheel tandeloos zijn.
  • Als er sprake is van een ernstig geslonken kaak.
  • Een optimaal vervaardigde gewone prothese lost de problematiek niet op.

   

  Twee implantaten als 1 fase systeem. De meeste zorgverzekeraars vergoeden implantaten voor houvast van een onderprothese vrij gemakkelijk. Echter worden alleen 2 implantaten als 1 fase systeem gemachtigd. Alleen bij een extreem geslonken onderkaak mogen 3 of 4 implantaten geplaatst worden. Een klikgebit in de onderkaak wordt gecombineerd met een nieuwe losse bovenprothese.

  Klikgebit bovenkaak door KC-Flevoland

   

  Vergoeding klikgebit in de bovenkaak is moeilijk

  Vergoeding voor implantaten bij een tandeloze bovenkaak wordt minder gemakkelijk toegestaan. Het bot van de bovenkaak is zachter en hier moeten vaak 4 of 6 implantaten aangebracht worden. Soms is ook opbouw nodig van synthetisch of eigen bot. Deze aanvragen voor een klikgebit in de bovenkaak worden zeer streng door de zorgverzekeraar beoordeeld. Alleen bij voldoende ernstige problematiek krijgt u de behandeling vergoed.

   

  Heeft u nog vragen?

  Informatie over prijzen en eventuele vergoeding van implantaten vindt u hier.

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de kaakchirurgie kliniek KC-Flevoland in Almere of Lelystad.

  De KC-Flevoland kliniek is bereikbaar per telefoon: 088 – 444 79 79 of mail.

Andere behandelingen van KC-Flevoland