• 24 OKT 14

  Wordt kaakchirurgie vergoed?

  Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder is verplicht minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering dekt de kosten (boven het eigen risico) van standaardzorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. En de basisverzekering vergoedt veel van de kosten van de kaakchirurg.

  Kaakchirurg en de basisverzekering. Of de basisverzekering de kosten van kaakchirurgie bij KC-Flevoland vergoedt, hangt af van de soort behandeling. Een van de meest voorkomende behandelingen bij de kaakchirurg is het laten trekken van verstandskiezen. Tot 2011 werd dit standaard vergoed door de basisverzekering.

  Vergoeding alleen bij “gecompliceerde handeling”. Op dit moment werkt de vergoeding echter als volgt. De basisverzekering vergoedt alleen de kosten van het trekken van verstandskiezen wanneer de tandarts u doorstuurt naar de kaakchirurg, omdat het een gecompliceerde behandeling is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de tandarts een extra handeling moet doen om de kies vrij te maken, voordat hij deze kan trekken.

  Soms geen vergoeding bij verstandskiezen. U kunt bij uw tandarts of bij KC-Flevoland navragen of het in uw geval om een gecompliceerde behandeling gaat. Stuurt de tandarts u door omdat hij helemaal geen verstandskiezen trekt of laat u de verstandskies door de tandarts trekken, dan vergoedt de basisverzekering de kosten niet.

   

  Vergoeding voor andere specialistische zorg

  Naast de kosten van een gecompliceerde behandeling vergoedt de basisverzekering ook alle andere specialistische tandheelkundige zorg die de kaakchirurg van KC-Flevoland verleent. Ook ontvang u een vergoeding vanuit de basisverzekering voor:

  • Bijbehorend röntgenonderzoek.
  • Ziekenhuisverblijf (indien noodzakelijk).
  • Een noodzakelijke narcose bij het trekken van (verstands)kiezen.

   

  Sommige behandelingen bij de kaakchirurg  worden NIET vanuit de basisverzekering vergoed:

  • Aanbrengen van een tandheelkundig implantaat
  • Verwijderen van tandplak en tandsteen bij ontstoken tandvlees
  • Eenvoudig trekken van tanden of kiezen.

   

  Tip! Om ook voor bovenstaande behandelingen een vergoeding te ontvangen, kunt u een aanvullende tandverzekering afsluiten.

  Vergoeding kaakchirurg door zorgverzekering

  Basisverzekering kaakchirurg en eigen risico

  Het eigen risico is van toepassing op de kosten van de kaakchirurg, die verzekeraars vanuit de basisverzekering vergoeden. Dit houdt in dat u (een deel van) de kosten zelf betaalt wanneer het eigen risico dit kalenderjaar nog niet volledig is verbruikt.

  Houd er rekening mee dat het eigen risico niet van toepassing is op zorg die verzekeraars vanuit een aanvullende verzekering vergoeden.

   

  Verwijzing en toestemming

  Om voor een vergoeding voor de kaakchirurg in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw tandarts, huisarts, bedrijfsarts of een andere medisch specialist nodig. Ook moet u voor onderstaande behandelingen bij de kaakchirurg vooraf toestemming vragen aan uw verzekeraar:

  • Osteotomie (kaakstandcorrectie)
  • Plastische kaakchirurgie
  • Geschikt maken van de kaak voor plaatsing van een implantaat
  • Verwijderen van wortelresten en gebitselementen onder narcose
  • Kinplastiek (afslijpen van de kaakhoeken) als zelfstandige verrichting.

   

  Raadpleeg uw polis. Daarnaast heeft u bij enkele verzekeraars ook voor andere behandelingen vooraf toestemming nodig. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw verzekeraar om te zien of dit ook bij uw verzekering het geval is en zo ja, voor welke behandelingen.

Andere behandelingen van KC-Flevoland